Sådan fungerer Link Pension

Det særlige ved Link Pension er, at du selv står for investeringen af dine pensionspenge. Du kan vælge mellem 42 fonde, hvoraf 10 af dem bliver forvaltet af Topdanmark Kapitalforvaltning.

Det er op til dig, om du vil investere i fonde med obligationer, i danske aktier, i udenlandske aktier – eller i en blanding. Du kan til enhver tid ændre på, hvordan dine investeringer er sammensat. Du skal ikke betale kurtage, men blot betale købs- og salgsomkostningerne. Hertil kommer vores omkostninger ved at administrere din pensionsordning.

 

Hvor risikovillig er du?

Før du begynder at investere, skal du overveje din risikovillighed: Er du parat til at påtage dig en større risiko og få mulighed for større afkast? Eller passer det dig bedre med en lavere risiko med større sikkerhed? Se vores tommelfingerregler i skemaet herunder. Da det er din samlede økonomi, der er afgørende for dit investeringsvalg, anbefaler vi, at du altid kontakter en rådgiver, før du investerer din pension.

Din risikovillighed Sådan investerer du

Lav

Det er vigtigt for dig med et jævnt og stabilt afkast. Risikoen for negativt afkast skal være mindst mulig. Du placerer typisk mindre end en fjerdedel af din Link-opsparing i fonde med aktier.
Middel Du prioriterer et jævnt og positivt afkast højt, men tager en risiko for at opnå dette. Du placerer typisk mellem en fjerdedel og halvdelen af din Link-opsparing i fonde med aktier.
Høj Du går efter den store fortjeneste og er derfor parat til at satse. Du vurderer, at muligheden for høje afkast opvejer risikoen for tab. Du placerer typisk over halvdelen af din Link-opsparing i fonde med aktier.

 

Fordel opsparingen på forskellige investeringer

Uanset om din risikovillighed er stor eller lille, er det fornuftigt at fordele opsparingen på forskellige investeringer, så du spreder din risiko.

Hvis du har lav risikovillighed, bør du typisk vælge kun at placere små beløb i fonde med et snævert investeringsområde.

Hvis du derimod har en høj risikovillighed, kan du overveje at investere en større del i et snævert investeringsområde og dermed få mulighed for at hente en endnu større gevinst.

Fondsforvaltere

Dine penge bliver i praksis investeret af en fondsforvalter, som er en anerkendt investeringsekspert. Fondsforvalteren arbejder for, at du får det størst mulige afkast.

Læs om de forskellige fondsforvaltere her:

Topdanmark Kapitalforvaltning er et selvstændigt selskab i Topdanmarkkoncernen. 

Selskabet er først og fremmest beskæftiget med at forvalte kundernes pensionsmidler, men forvalter også koncernens øvrige investeringer.

Selskabet beskæftiger omkring 20 medarbejdere fordelt på porteføljemanagement, analyse, risikostyring og administration. 

Porteføljemanagementfunktionen varetages af et særdeles stabilt og rutineret hold medarbejdere: alle har mere end 15 års erfaring inden for porteføljemanagement, og den gennemsnitlige anciennitet i Topdanmark Kapitalforvaltning er over 10 år.

Vi mener, at en lille organisation med dygtige og erfarne medarbejdere, effektiv risikostyring, korte beslutningsveje og en høj grad af ansvarsdelegering er i stand til at skabe et bedre afkast end mange større organisationer.

Målsætningen er, at vores fonde opnår et afkast, der er større end afkastet i tre ud af fire sammenlignelige investeringsforeningsafdelinger.

Formuepleje er en dansk middelstor investeringsforening, der har fokus på at levere højt risikojusteret afkast til investorerne. Det betyder, at de inden for de rammer, som investeringsforeningslovgivningen tillader, afdækker forskellige former for risiko, som de ikke ønsker, at afdelingernes investorer bør udsætte sig for i deres søgen efter attraktiv langsigtet afkast.

Formuepleje har dermed som mål, at levere bedre afkast i dårlige investeringsår end tilsvarende investeringsforeningsafdelinger og mindst lige så gode afkast som tilsvarende investeringsforeningsafdelinger i gode investeringsår. 

Formuepleje Fondsmæglerselskab A/S er en del af Formuepleje Gruppen, der er Danmarks største uafhængige kapitalforvalter med mere end 40 milliarder kroner under forvaltning.

Læs mere om Formuepleje her

C WorldWide blev etableret i 1900 under navnet Carnegie WorldWide (CWW). C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er rådgiver i forbindelse med foreningens investeringer. 
C WorldWide overordnede investeringsfilosofi tager udgangspunkt i tre centrale grundholdninger:

  • Langsigtede globale trends er af afgørende betydning for udviklingen på de internationale kapitalmarkeder og derfor på investeringsbeslutningerne
  • Den langsigtede tålmodige investor opnår det bedste afkast på langt sigt. Tiden arbejder for aktien eller sektoren
  • Fokuserede porteføljer med få aktier giver bedre overblik og forbedrer muligheden for at få et indgående kendskab til det enkelte selskab. Dette er med til at sikre en høj kvalitet i hver enkelt investering

Læs mere om C WorldWide

Danske Invest baserer investeringerne på rådgivning fra Danske Capital, som er blandt Nordens største formueforvaltere. Danske Capital har over 200 ansatte og betjener både institutionelle og andre større investorer i adskillige lande.

Danske Capital er repræsenteret i hele Norden og Luxembourg. Med en samlet kapital under forvaltning på over 340 mia. danske kroner har Danske Capital adgang til verdens førende finanshuse og analytikere. 

Danske Capitals målsætning er at opnå det højest mulige risikojusterede afkast, hvilket sikres gennem en investeringsstil med fokus på langsigtede og veldokumenterede afkastmuligheder.

Læs mere om Danske Capital

Lazard Asset Management rådgiver Nykredit Invest Engros Vækstlande. Lazard blev stiftet i 1848, og opererer i 39 byer fordelt på 24 lande over det meste af verden. Pr. 30. juni 2009 forvalter Lazard ca. 550 mia. kr., hvor målet er et højere risiko-justeret afkast end markedet gennem et fokus på klientspecifikke løsninger. Lazards brede repræsentation sikrer et globalt fokus på research, investeringsplatform og kunder.

Læs mere om Lazard Asset Management

Nordea Investment Management (NIM), beskæftiger 360 ansatte, der er karakteriseret ved at have lang erfaring, et stort kontaktnet og international baggrund. NIMs målsætning er at skabe et afkast, der overstiger markedsafkastet - på risikojusteret basis.

NIM tror på aktiv management, en langsigtet investeringshorisont, samt at væksten i en akties værdi drives af strukturelle ændringer. 

Den Tematiske Investeringsproces, der er fundamentet for NIMs investeringsstrategi, tager udgangspunkt i de overordnede strukturelle ændringer, der forventes at påvirke verdensøkonomien i lang tid fremover. 

På baggrund af de strukturelle ændringer udarbejdes temaer, som identificerer grupper af selskaber, der vil nyde godt af ændringerne, og som har gode muligheder for at skabe afkast over gennemsnittet. Inden en aktie endeligt udvælges, besøges virksomheden, hvor bl.a. virksomhedens strategi, konkurrencemæssige fordele samt ledelsens evne til at gennemføre strategien gennemgås.

I 1999 blev NIM toprated af Frank Russell – en af verdens førende konsulentvirksomheder på området.

Læs mere om Nordea Investment Management

Putnam Investments rådgiver Nykredit Invest Engros Højrente Europa og har siden sin start i 1937 tilbudt professionel porteføljeforvaltning. I dag bruges en global og grundlæggende research via regionale kontorer i Boston, London, Frankfurt, Amsterdam, Tokyo, Sydney og Singapore til at nå hensigten om et overlegent afkast over tid i forhold til sammenlignelige produkter. Putnam Investments har mere end 100 institutionelle kunder - heriblandt flere amerikanske stater.

Læs mere Putnam Investments

Schroder Investment Management International Ltd. indgår i Schroder gruppen, som er en af Londons førende virksomheder indenfor international kapitalforvaltning. Selskabet er grundlagt i London i 1804 og beskæftiger i dag 3.000 personer, der repræsenterer firmaet i 28 lande.

På verdensplan forvalter Schroder Investment Management International Ltd, cirka 1.600 milliarder kroner. Kundekredsen omfatter internationale institutioner og fonde, pensionskasser, forsikringsselskaber, banker, investeringsforeninger og private. 

Schroder Investment Management International Ltd. har mere end 200 porteføljeforvaltere og analytikere baseret i London samt i 39 byer rundt om på kloden. Disse analytikere aflægger årligt omkring 8.000 virksomhedsbesøg som led i investeringsprocessen. Investeringsstrategien er langsigtet, og der er en god risikospredning i de enkelte fonde.

Læs mere om Schroder Investment Management

Verdens største institutionelle fondsforvalter varetager State Street Corporations investeringsaktiviteter. SSgA er fuldt globaliseret med 26 kontorer og 11 investeringscentraler fordelt på fem kontinenter. Deres globale berøringsflade og lokale ekspertise kombineret med State Streets virksomhedsindsigt og ressourcer, gør det muligt for dem at levere investeringsstrategier og integrerede løsninger til klienter over hele verden.

Læs mere om State Street Global Advisors

Sydinvest blev etableret i 1987 og har flere end 94.000 investorer med en samlet formue på ca. 35 milliarder kroner.

Sydinvest har gennem aktiv porteføljestyring en målsætning om at tilbyde investorer et afkast, der ligger over markedsafkastet. Investeringsfilosofien fokuserer bl.a. på:

  • at udnytte strukturelle ændringer i den globale økonomi i porteføljeplejen
  • integreret risikostyring som en del af investeringsprocessen
  • teambaseret samarbejde
  • inddragelse af uafhængige eksperters analyser i beslutningsgrundlaget

Læs mere om Sydinvest

Fakta og betingelser

Alle detaljer står i betingelserne

Siden her handler om den nyeste udgave. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide alle detaljer, kan du downloade de nyeste betingelser herunder. Er du allerede kunde? Log ind i Mit Topdanmark og se de betingelser, der gælder for dig.

Andre opsparingsmuligheder