Sådan fungerer Link Pension

Det særlige ved Link Pension er, at du selv står for investeringen af dine pensionspenge. Du kan vælge mellem 39 fonde, hvoraf 11 af dem bliver forvaltet af Topdanmark Kapitalforvaltning.

Det er op til dig, om du vil investere i fonde med obligationer, i danske aktier, i udenlandske aktier – eller i en blanding. Du kan til enhver tid ændre på, hvordan dine investeringer er sammensat. Du skal ikke betale kurtage, men blot betale købs- og salgsomkostningerne. Hertil kommer vores omkostninger ved at administrere din pensionsordning.

Hvor risikovillig er du?

Før du begynder at investere, skal du overveje din risikovillighed: Er du parat til at påtage dig en større risiko og få mulighed for større afkast? Eller passer det dig bedre med en lavere risiko med større sikkerhed? Se vores tommelfingerregler i skemaet herunder. Da det er din samlede økonomi, der er afgørende for dit investeringsvalg, anbefaler vi, at du altid kontakter en rådgiver, før du investerer din pension.

Din risikovillighed Sådan investerer du

Lav

Det er vigtigt for dig med et jævnt og stabilt afkast. Risikoen for negativt afkast skal være mindst mulig. Du placerer typisk mindre end en fjerdedel af din Link-opsparing i fonde med aktier.
Middel Du prioriterer et jævnt og positivt afkast højt, men tager en risiko for at opnå dette. Du placerer typisk mellem en fjerdedel og halvdelen af din Link-opsparing i fonde med aktier.
Høj Du går efter den store fortjeneste og er derfor parat til at satse. Du vurderer, at muligheden for høje afkast opvejer risikoen for tab. Du placerer typisk over halvdelen af din Link-opsparing i fonde med aktier.

 

Fordel opsparingen på forskellige investeringer

Uanset om din risikovillighed er stor eller lille, er det fornuftigt at fordele opsparingen på forskellige investeringer, så du spreder din risiko.

Hvis du har lav risikovillighed, bør du typisk vælge kun at placere små beløb i fonde med et snævert investeringsområde.

Hvis du derimod har en høj risikovillighed, kan du overveje at investere en større del i et snævert investeringsområde og dermed få mulighed for at hente en endnu større gevinst.

Fondsforvaltere

Dine penge bliver i praksis investeret af en fondsforvalter, som er en anerkendt investeringsekspert. Fondsforvalteren arbejder for, at du får det størst mulige afkast.

Læs om de forskellige fondsforvaltere her:

Topdanmark Kapitalforvaltning er et selvstændigt selskab i Topdanmark koncernen. 

Selskabet er først og fremmest beskæftiget med at forvalte kundernes pensionsmidler, men forvalter også koncernens øvrige investeringer.

Selskabet beskæftiger omkring 20 medarbejdere fordelt på porteføljemanagement, analyse, risikostyring og administration. 

 Porteføljemanagementfunktionen varetages af et særdeles stabilt og rutineret hold medarbejdere: udover vores nye ESG Investeringschef, har alle mere end 15 års erfaring inden for porteføljemanagement, og den gennemsnitlige anciennitet i Topdanmark Kapitalforvaltning er over 10 år.

Vi mener, at en lille organisation med dygtige og erfarne medarbejdere, effektiv risikostyring, korte beslutningsveje og en høj grad af ansvarsdelegering er i stand til at skabe et bedre afkast end mange større organisationer.

Målsætningen er, at vores fonde opnår et afkast, der er større end afkastet i tre ud af fire sammenlignelige investeringsforeningsafdelinger.

Formuepleje er en dansk middelstor investeringsforening, der har fokus på at levere højt risikojusteret afkast til investorerne. Det betyder, at de inden for de rammer, som investeringsforeningslovgivningen tillader, afdækker forskellige former for risiko, som de ikke ønsker, at afdelingernes investorer bør udsætte sig for i deres søgen efter attraktiv langsigtet afkast.

Formuepleje har dermed som mål, at levere bedre afkast i dårlige investeringsår end tilsvarende investeringsforeningsafdelinger og mindst lige så gode afkast som tilsvarende investeringsforeningsafdelinger i gode investeringsår. 

Formuepleje Fondsmæglerselskab A/S er en del af Formuepleje Gruppen, der er Danmarks største uafhængige kapitalforvalter med mere end 40 milliarder kroner under forvaltning.

Læs mere om Formuepleje her

C WorldWide blev etableret i 1900 under navnet Carnegie WorldWide (CWW). C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er rådgiver i forbindelse med foreningens investeringer. 
C WorldWide overordnede investeringsfilosofi tager udgangspunkt i tre centrale grundholdninger:

  • Langsigtede globale trends er af afgørende betydning for udviklingen på de internationale kapitalmarkeder og derfor på investeringsbeslutningerne
  • Den langsigtede tålmodige investor opnår det bedste afkast på langt sigt. Tiden arbejder for aktien eller sektoren
  • Fokuserede porteføljer med få aktier giver bedre overblik og forbedrer muligheden for at få et indgående kendskab til det enkelte selskab. Dette er med til at sikre en høj kvalitet i hver enkelt investering

Læs mere om C WorldWide

Danske Invest baserer investeringerne på rådgivning fra Danske Bank Asset Management, som er en del af Danske Bank Wealth Management og blandt Nordens største formueforvaltere. Danske Bank Asset Management har omkring 200 ansatte og betjener både institutionelle og andre større investorer i adskillige lande.

Danske Bank Wealth Management er repræsenteret i hele Norden, Tyskland og Luxembourg. Med en samlet kapital under forvaltning på mere end 200 mia. EUR har Danske Bank Wealth Management adgang til verdens førende finanshuse og analytikere. 

 Danske Bank Asset Management stræber efter at være markedsledere inden for bæredygtige investeringer. De vil både levere konkurrencedygtige og bæredygtige afkast, og derfor er ansvarlighed og bæredygtighed vigtige faktorer i deres investeringsprocesser.

Læs mere om Danske Invest

Sands forvalter Nykredit Invest Engros Nye Aktiemarkeder og består af over 50 analytikere, der arbejder på tværs af Sands tre strategier; amerikanske aktier, globale aktier og nye aktiemarkeder.

Sands Capital er 100% medarbejder-ejet, blev etableret i 1992 og har siden da kun fokuseret på udvælgelse af vækst-aktier inden for de tre strategier. Sands havde i 2020 omkring $60 milliarder under forvaltning.

Læs mere om Sands Capital Management

Nordea Investment Management (NIM), beskæftiger 462 ansatte, der er karakteriseret ved at have lang erfaring, et stort kontaktnet og international baggrund. NIMs målsætning er at skabe et afkast, der overstiger markedsafkastet - på risikojusteret basis.

NIM tror på aktiv forvaltning, en langsigtet investeringshorisont, samt at væksten i en akties værdi drives af strukturelle ændringer. 

Den Tematiske Investeringsproces, der er fundamentet for NIMs investeringsstrategi, tager udgangspunkt i de overordnede strukturelle ændringer, der forventes at påvirke verdensøkonomien i lang tid fremover. 

På baggrund af de strukturelle ændringer udarbejdes temaer, som identificerer grupper af selskaber, der vil nyde godt af ændringerne, og som har gode muligheder for at skabe afkast over gennemsnittet. Inden en aktie endeligt udvælges, besøges virksomheden, hvor bl.a. virksomhedens strategi, konkurrencemæssige fordele samt ledelsens evne til at gennemføre strategien gennemgås.

Læs mere om Nordea Investment Management

Nykredit forvalter Nykredit Invest Engros Højrente Europa og er blandt Danmarks største kapitalforvaltere med mere end 170 mia. kr. under forvaltning.

Kernen i Nykredit Asset Managements investeringsarbejde er passionerede, kompetente og erfarne investeringsspecialister, som arbejder struktureret og langsigtet med avancerede analyseværktøjer.

Læs mere om Nykredit Asset Management

Schroder Investment Management International Ltd. indgår i Schroder gruppen, som er en af Londons førende virksomheder indenfor international kapitalforvaltning. Selskabet er grundlagt i London i 1804 og beskæftiger i dag 3.000 personer, der repræsenterer firmaet i 28 lande.

På verdensplan forvalter Schroder Investment Management International Ltd, cirka 1.600 milliarder kroner. Kundekredsen omfatter internationale institutioner og fonde, pensionskasser, forsikringsselskaber, banker, investeringsforeninger og private. 

Schroder Investment Management International Ltd. har mere end 200 porteføljeforvaltere og analytikere baseret i London samt i 39 byer rundt om på kloden. Disse analytikere aflægger årligt omkring 8.000 virksomhedsbesøg som led i investeringsprocessen. Investeringsstrategien er langsigtet, og der er en god risikospredning i de enkelte fonde.

Læs mere om Schroder Investment Management

Sydinvest blev etableret i 1987. Siden har Sydinvest udviklet sig til at være en af Danmarks førende investeringsforeninger. I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udvidet paletten af afdelinger, således at de, med 41 forskellige afdelinger, nu dækker de fleste kunders behov. Sydinvest gruppen består af en række foreninger, som tilsammen har over 77.000 investorer og en formue på 60,5 milliarder kroner.

Læs mere om Sydinvest

Ansvarlighed i investeringer og rådgivning

Bæredygtighedskategorisering for Link Pension: Artikel 6. Produktet er ikke målrettet miljømæssige, sociale eller bæredygtige egenskaber, men forvaltningen af dette produkt sker under hensyntagen til miljøpåvirkning, sociale forhold og god selskabsledelse, også kendt som ESG-faktorer. 

De investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Læs mere om ansvarlighed 

Fakta og betingelser

Alle detaljer står i betingelserne

Siden her handler om den nyeste udgave. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide alle detaljer, kan du downloade de nyeste betingelser herunder. Er du allerede kunde? Log ind i Mit Topdanmark og se de betingelser, der gælder for dig.

Andre opsparingsmuligheder