Formålspension

Lige nu hjælper Anna den økonomiske udvikling i Danmark

 • Bestem selv, hvilken fremtid du vil investere i
 • Vælg formål – fx grøn omstilling, danske investeringer eller teknologisk udvikling
 • Vi lægger vægt på at investere ansvarligt og samtidig give dig det højst mulige afkast
Få personlig rådgivning

Formålspension – en opsparing i fremtiden

Formålspension giver dig mulighed for at tage et mere aktivt valg og investere din pension i et formål, der passer til dig. Du bestemmer selv, om vi skal investere din pension i grøn omstilling, teknologisk udvikling, danske eller globale investeringer. Vi udvælger de virksomheder og projekter, der støtter dit formål og vi screener dem efter udvidede krav til ansvarlighed, bæredygtighed, miljø og sociale forhold (ESG). 

Samtidig sikrer vi en varieret sammensætning af investeringerne, så det ikke er på bekostning af et konkurrencedygtigt afkast. Når du har valgt dit formål, kan du med god samvittighed læne dig tilbage. Vi håndterer alle investeringer, tilpasser din risiko til, hvor du er i livet og sikrer, at din pensionsopsparing bliver investeret, så den passer til dig.
 

 

1. Vælg investering i ét af fire formål

 • Grøn omstilling – hvis du vil sætte skub i en mere ansvarlig udvikling, hvor vi blandt andet investerer din pension i selskaber, der arbejder målrettet med genanvendelse og CO2-reduktion
 • Teknologisk udvikling – hvis du vil sætte skub i fremtidens digitale løsninger, hvor vi blandt andet investerer din pension i førende teknologiselskaber, der arbejder med digitalising, automatisering og IT
 • Danske investeringer – hvis du vil sætte skub i dansk økonomi, hvor vi blandt andet investerer din pension i kendte og solide virksomheder, der bidrager til det samfund, vi alle er en del af
 • Globale investeringer - hvis du vil sætte skub i den globale vækst, hvor vi blandt andet investerer din pension bredt inden for både sektorer og geografiske områder

 

2. Vælg, hvor høj risiko vi skal investere med

Når du har taget stilling til dit formål, skal du vælge, hvor høj risiko vi skal investere din opsparing med:

 • Defensiv
 • Defensiv midt
 • Offensiv midt
 • Offensiv

Efterhånden som du nærmer dig pensionen, flytter vi en større og større del af din opsparing over i investeringer med mindre risiko. Forskellen på de fire risikoniveauer er, hvornår vi gør det.

Jo større risiko du vælger, jo større afkast har du derfor mulighed for at få. Men jo mere risikerer du også at miste.

Ansvarlighed i investeringer og rådgivning

Vi ved, at der blandt vores kunder er mange, der ønsker at fremme en ansvarlig udvikling. Derfor vil du altid hos os kunne vælge et relevant og konkurrencedygtigt pensionsprodukt, hvor investeringerne tager ESG-hensyn. 

Bæredygtighedskategorisering for Formålspension: Artikel 8. Produktet fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold. Produktet har ikke bæredygtighed som mål. 

Princippet om ikke at gøre væsentlig skade gælder kun for de investeringer, der ligger til grund for det finansielle produkt, og som tager højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

De investeringer, der ligger til grund for den tilbageværende andel af dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Læs mere om ansvarlighed i investeringer og rådgivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

Spørgsmål og svar

ESG står for Environmental, Social and Governance. I vores daglige investeringsarbejde vurderer vi både muligheder og risici relateret til miljø, klima, sociale forhold og selskabsledelse, også kendt som ESG-faktorer. Vi bruger ESG-analyser og rapporter fra NGO’er, som er organisationer, der er uafhængige af regeringer, til at sikre, at mulighederne for et godt afkast og håndteringen af ESG-risici stemmer overens med vores forventninger til selskaberne. 

Vores aktive ejerskab sker primært ved, at enten vi eller vores samarbejdspartner går i dialog med det selskab, hvis adfærd er i uoverensstemmelse med vores politik. Vi forsøger at påvirke selskabernes arbejde i henhold til FN’s Global Compact og bæredygtighed samt ved at afgive stemmer på generalforsamlinger. Målet med dialogen er at påvirke selskabets adfærd til at være i overensstemmelse med vores politik. Hvis vi ikke ser nogen ændring i adfærden, kan vi vælge at ekskludere selskabet.  

Din pensionsopsparing bliver udelukkende investeret i noget, vi kan stå inde for. Til formålet grøn omstilling investerer vi blandt andet i forsyningsselskaber, der producerer vedvarende energi, industriselskaber, der laver elmotorer til bilindustrien, samt teknologiselskaber, der designer de platforme, der skal bruges til at optimere energiforbrug i for eksempel byggesektoren.

Læs mere om ansvarlig investering

Vi ekskluderer selskaber, hvis deres omsætning stammer fra produktion af røgtobak, klyngebomber, biologiske og kemiske våben, antipersonelminer samt atomsprænghoveder. Vi ekskluderer ligeledes selskaber, der har mere end 5 % af deres omsætning fra tjæresand, termisk kul, salg af våben, online gambling, voksenunderholdning, udvinding af fossile brændsler og råstofudvinding i udviklingslande.

Læs mere om ansvarlig investering

Se, hvad vores kunder siger

Andre opsparingsmuligheder