To kajakker sejler ned af åen.

Formålspension

Investér i en fremtid, der giver mening for dig

  • Vælg et formål - fx grøn omstilling eller teknologisk udvikling
  • Vælg, hvor høj risiko vi skal investere din opsparing med
  • Så har du mulighed for at få nogle af markedets højeste afkast
Få personlig rådgivning

Formålspension – en opsparing i fremtiden

Med Formålspension vælger du et formål, som er vigtigt for dig, og som en del af din pensionsopsparing skal investeres i. Ud fra dette formål hjælper vi dig med at få det højst mulige afkast - og dermed mest muligt at forsøde tilværelsen med, når du en dag skal på pension.

 

1. Vælg investering i ét af fire formål

 

2. Vælg, hvor høj risiko vi skal investere med

Når du har taget stilling til dit formål, skal du vælge, hvor høj risiko vi skal investere din opsparing med:

  • Defensiv
  • Defensiv midt
  • Offensiv midt
  • Offensiv

Efterhånden som du nærmer dig pensionen, flytter vi en større og større del af din opsparing over i investeringer med mindre risiko. Forskellen på de fire risikoniveauer er, hvornår vi gør det.

 

Jo større risiko du vælger, jo større afkast har du derfor mulighed for at få. Men jo mere risikerer du også at miste.

 

Ansvarlig investering

Den del af din opsparing, som ikke bliver investeret i et formål, investerer vi i aktier, obligationer, ejendomme mv. Vi tilpasser løbende sammensætningen og kan på den måde sikre, at du får et konkurrencedygtigt afkast. Historisk set har vi ligget helt i toppen af markedet.

Din opsparing bliver udelukkende investeret i noget, vi kan stå inde for. Vi investerer ikke i virksomheder, der producerer fossile brændsler, tobak, våben, arbejder med online betting eller lignende. 

Læs mere om ansvarlig investering
 

Bæredygtighed

Forvaltningen af dette produkt sker under hensyntagen til miljøpåvirkning, sociale forhold og god selskabsledelse, også kendt som ESG-faktorer. Vi udøver aktivt ejerskab ved at påvirke selskabernes ageren i henhold til FN’s Global Compact og bæredygtighed samt ved at afgive stemmer på generalforsamlinger. Vi ekskluderer selskaber, hvis deres omsætning stammer fra produktion af røgtobak, klyngebomber, biologiske og kemiske våben, antipersonelminer samt atomsprænghoveder. Vi ekskluderer ligeledes selskaber, der har mere end 5 % af deres omsætning fra tjæresand, termisk kul, våben, online gambling, voksenunderholdning, udvinding af fossile brændsler og råstofudvinding i udviklingslande.

Læs mere om bæredygtighed

Særligt for grøn omstilling

Puljen prioriterer investeringer inden for fire af FN’s Verdensmål: 6. Rent vand og sanitet, 7. Bæredygtig energi, 9. Industri, Innovation og Infrastruktur samt 13. Klimaindsats.

Andre opsparingsmuligheder