Vandskader giver mange gener

1.500 gange om året modtager Topdanmark anmeldelser om vandskader på grund af ødelagte vandrør. Ofte er der tale om skader på rør, der løber bag skabe eller under vaske - altså skader, der opstår i det skjulte.  

Det er derfor en risiko, man bør tage alvorligt. 

Den hyppigste årsag til vandskader er, at gamle vandrør bliver slidte og tærer, og uheld med værktøj og fejlmontering kan også ødelægge vandrørene. 

Risikoen for tæring stiger i takt med alderen på rørene. Synlige rør af ældre dato, hvor der eventuelt er rust, som slår gennem malingen, bør udskiftes.  

 

Når fugten ses, er skaden stor 

I mange tilfælde bliver skaden først opdaget, når vandet er sivet ud i en længere periode, og bygningsdele begynder at vise tegn på fugt og vandskade. Det betyder ofte, at skaden er så udbredt, at gulve, vægge og lofter skal udskiftes. 

 

Tre gode råd omkring rørskader 

  • Tjek vandmåleren på et tidspunkt, hvor der normalt ikke er et forbrug, fx om natten. Hvis måleren bevæger sig, kan det være et utæt rør – eller forhåbentligt bare et toilet, der løber. 
  • Hold øje med skjolder eller andre tegn på fugt på lofter, gulve og fuger 
  • Hvis du er i tvivl om, om der er en utæthed, så bestil en VVS’er til at lave en kontrol af rørene. Jo før det opdages, des mindre bliver skaden.

 

Er du rigtigt forsikret i tilfælde af vandskader? 

Tjek dine forsikringer på Mit Topdanmark

Du kan også få hjælp af din assurandør eller kontakte Topdanmark Landbrug direkte på telefon 44 74 71 12 eller pr. mail på  landbrug@topdanmark.dk.