Begunstigelse

Hvem skal have pengene fra din pension, når du dør?

Hvert år dør ca. 8.500 danskere, inden de når pensionsalderen. Har du taget stilling til, hvem der i givet fald skal have udbetalingen fra din pensionsordning?

Tjek på PensionsInfo.dk, hvad der sker med din opsparing, hvis du skulle dø. Hvis du har pensionen hos os, kan du ændre din begunstigelse her på siden. 

Vil du ændre din begunstigelse?

Din begunstigelse er det, loven kalder din bestemmelse om, hvem der skal have pengene fra din pension, hvis du dør, før du selv kan få glæde af den. Som udgangspunkt kan du til enhver tid ændre din begunstigelse.

Hvis du ikke på et tidspunkt aktivt har valgt noget andet, er det din til enhver tid ”nærmeste pårørende”, der står som begunstiget, når vi opretter en pensionsordning. 


Du kan ændre begunstigelse på Topdanmark-ordninger her

Du kan begunstige, hvem du vil – fx et familiemedlem, en ven eller en velgørende forening. Der kan dog være skattemæssige begrænsninger. 

Inden du udfylder en af begunstigelseserklæringerne nedenfor, vil vi anbefale, at du læser denne vejledning:


Skal udbetalingerne gå til en bestemt person?

Du kan begunstige en person ved navns nævnelse. Det betyder, at denne person altid vil få dine udbetalinger, hvis han eller hun lever på tidspunktet for dit dødsfald. Du skal blot være opmærksom på, at din begunstigelse ikke bliver ændret, medmindre du selv giver os besked.

Udfyld denne blanket, hvis du ønsker at indsætte en person ved navns nævnelse:


Vil du fjerne en nuværende begunstigelse af en bestemt person?

Udfyld denne blanket, hvis du ønsker at slette en person, der er begunstiget ved navns nævnelse, og i stedet have ’nærmeste pårørende’ som begunstiget:

 

Særeje og båndlæggelse

Du har forskellige muligheder for at sikre dine penge ud over den almindelige begunstigelse. Her kan du læse om mulighederne. Det kaldes særeje og båndlæggelse.

Du kan vælge, at din udbetaling skal være den begunstigedes særeje. Det vil sige, at udbetalingen som udgangspunkt tilhører den begunstigede og ikke skal deles med andre. Hvis fx dit barn får udbetalingen og efterfølgende bliver skilt fra sin ægtefælle, så vil dit barn beholde hele udbetalingen fra dig, og den vil ikke blive delt i skilsmissen.

Ønsker du at udbetalingen skal være særeje, skal du udfylde denne blanket:

Der findes varianter af særeje. Du kan kontakte Topdanmark for at høre om andre muligheder, fx skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje og kombinationssæreje. 

Når du båndlægger en udbetaling, kan du vælge et bestemt tidspunkt for, hvornår den begunstigede skal have råderet over udbetalingerne. Dette kan være relevant, hvis dine børn er begunstiget, og du ikke ønsker, at de får råderet over udbetalingen, før de når en bestemt alder.

Hvis udbetalingen er båndlagt, betyder det, at vi ikke udbetaler direkte til den begunstigede, men til det forvaltningsinstitut, som du har valgt. Du kan finde en liste over godkendte forvaltere på Civilstyrelsens hjemmeside.

Ønsker du, at udbetalingen skal være båndlagt, skal du udfylde denne blanket:

”Nærmeste pårørende” – hvem er det?

Der er en fast rækkefølge for, hvem der er din nærmeste pårørende. Rækkefølgen afhænger af, om din pensionsordning eller begunstigelse blev oprettet før eller efter en lovændring fra 2008. 

 

Begunstigelse oprettet efter 1. januar 2008

 

Hvem får begunstigelse? Din ægtefælle eller registrerede partner Hvem får begunstigelse? Din samlever, hvis I bor sammen og har gjort de i to år eller hvis I har børn sammen.
Hvem får begunstigelse? Dine børn, mv. (dine livsarvinger). Hvem får begunstigelse? Dine arvinger i henhold til testamente eller arveloven.

 

Begunstigelse oprettet før 1. januar 2008  

 

Hvem får begunstigelse? Din ægtefælle eller registrerede partner Hvem får begunstigelse? Dine børn, mv. (dine livsarvinger). Hvem får begunstigelse? Dine arvinger i henhold til testamente eller arveloven.

Arv og testamente – til alt andet, du ejer

Hvem pensionen går til, styrer du med begunstigelse på hver enkelt pensionsforsikring. Hvem der skal have alt andet, du ejer, kan du styre ved at skrive et testamente. Gør du ikke det, går det i arv efter arveloven. 

Hvor meget kan jeg råde over i et testamente?

Hvis du er gift eller har børn, sætter arveloven grænser for, hvor meget du kan testamentere.
 

Lagkage der viser, regler for meget man kan råde over i et testamente? Ugift, ingen børn - fri råderet Lagkage der viser, regler for meget man kan råde over i et testamente? Ugift, med børn - fri råderet over 3/4. Børn deler 1/4 ligeligt.

 

Lagkage der viser, regler for meget man kan råde over i et testamente? Gift, ingen børn. Fri råderet over 3/4 og ægtefællen arver 1/4. Lagkage der viser, regler for meget man kan råde over i et testamente? Gift, med egne børn. Fri råderet over 3/4 og ægtefællen arver 1/8. Børn deler 1/8.

 

Hvem arver, hvis jeg ikke har skrevet testamente?

 

Lagkage der viser, hvem der arver, hvis man ikke har skrevet testamente? Ugift, ingen børn. Alt går til dine arvinger ifølge arveloven.

Lagkage der viser, hvem der arver, hvis man ikke har skrevet testamente? Ugift med børn. Hvert barn arver lige meget.

 

Lagkage der viser, hvem der arver, hvis man ikke har skrevet testamente? Gift, ingen børn. Ægtefællen arver det hele.

Lagkage der viser, hvem der arver, hvis man ikke har skrevet testamente? Ugift, med børn. Hvert barn arver lige meget.

 

 

Vil du have hjælp til begunstigelse?

Tag en snak med en af vores rådgivere. 

Få personlig rådgivning

Tjek de seneste nyheder

Se, hvad der rører sig i Topdanmarks verden. På vores blog, deler vi stort og småt – fra sæsonens gode råd, nyheder om forsikring og pension til historier fra vores kunder.

Læs vores nyheder