Vi opdaterer dine forsikringer

Få overblik over de vigtigste forskelle

I den kommende tid opdaterer vi forsikringer på gamle vilkår til nyeste version. Det gør vi for bedre at kunne servicere vores mange kunder og gøre det nemt og enkelt at være kunde hos os. 

Her kan du få overblik over de vigtigste forskelle mellem din nye og gamle forsikring. På nogle områder er du fremover bedre stillet og på andre områder, har du ikke længere de samme fordele som før. 

Hvis du gerne vil gå helt i detaljen, har du også mulighed for at downloade en pdf med et forskelsskema, der viser dækningerne før og nu.