Typiske spørgsmål

Den pris, vi viser her på siden, er beregnet ud fra de oplysninger, du har givet os. Prisen forudsætter, at eventuelle oplysninger om tidligere skader mv. kan bekræftes af dine tidligere forsikringsselskaber.


Prisen indeholder

  • Skadesforsikringsafgift til staten: 1,1 % af forsikringens pris

Særligt for bilforsikringer:

  • Miljøbidrag: 84 kr./år
  • Hvis udvidet vejhjælp er tilkøbt: 25 % moms af prisen for dækningen
     

Prisen indeholder ikke

  • Opkrævningsgebyr: Betaler du via Betalingsservice, og er du tilmeldt månedlig betaling, er opkrævningsgebyret 3 kr. pr. betaling*. Betaler du kvartårligt, halvårligt eller årligt, er gebyret 9 kr. pr. betaling. For en MobilePay-aftale er opkrævningsgebyret på 2 kr., og betaler du via opkrævning i e-Boks eller med posten, er gebyret 38 kr. 
  • På både indboforsikring til unge og ulykkesforsikring til unge er der ikke opkrævningsgebyr ved månedlig betaling.

* Gælder kun for privatforsikringer og køretøjsforsikringer. For alle andre forsikringer er gebyret 9 kr. pr. betaling via Betalingsservice uanset din betalingsfrekvens.

Særligt for hus- og indboforsikringer:

  • Stormafgift til staten: 40 kr./år. Hvis du betaler med kortere mellemrum end én gang om året, betaler du hele stormafgiften, første gang i løbet af et kalenderår du betaler forsikringen.
  • På indboforsikring til unge betales stormafgiften af Topdanmark.

Her kan du se vores gebyrer


Årlig indeksregulering – prisen gælder i år

Den oplyste pris er den, der gælder i år. Alle priser i samfundet udvikler sig – dermed også erstatningerne. Derfor er det standard i Danmark, at forsikringspriser bliver indeksreguleret hvert år i takt med Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. 

Særligt for indboforsikring til unge:

  • Pris og selvrisiko indeksreguleres ikke

 

Du har 14 dages fortrydelsesret, fra du får policen

Det betyder, at dagene først tæller, fra du får policen. Den får du et par dage efter, at du accepterer en forsikring. Bemærk, at du får den sendt i e-Boks, hvis du er tilmeldt Topdanmark-post der.

Har du valgt, at forsikringen skal træde i kraft senere, kan du igen fortryde i 14 dage, fra den træder i kraft.

Katteforsikringen har en fast selvrisiko på 750 kr. + 10 % af den resterende dyrlægeregning. Hvis de dækningsberettigede udgifter er 5.000 kr., skal du altså betale 750 + 425 = 1.175 kr. – resten betaler vi.

Her kan du se, hvad dyrlægen typisk koster i tre af de hyppigste tilfælde – samt hvor stor en andel katteforsikringen dækker.

 

Eksempler på, hvordan katteforsikringen kan dække

Dyrlægeafgift* Selvrisiko** Vi dækker
Brækket ben 8.849 kr 1.559 kr. 7.281 kr.
Slugt fremmedlegme (operation) 4.945 kr. 1.170 kr. 3.775 kr.
Maveinfektion 3.035 kr. 973 kr.  2.062 kr.

* Baseret på Topdanmarks erfaringer
** Fast selvrisiko på 750 kr. + variabel selvrisiko på 10 %