Stress, mental trivsel, sygdom eller tab af erhvervsevne - find en forsikring der kan hjælpe dig i de svære tider.

Forsikring ved tab af erhvervsevne

Få økonomisk tryghed, selv om du bliver sygemeldt

 • Sikrer dig økonomisk, hvis du bliver ramt af længerevarende sygdom eller ulykke
 • Få et månedligt beløb, mens du ikke kan arbejde
 • Du bestemmer selv dækningsbeløbets størrelse

Som regel bliver forsikringen oprettet som en del af din pensionsaftale.

Få personlig rådgivning

Sådan dækker forsikring ved tab af erhvervsevne

Forsikring ved tab af erhvervsevne er en vigtig forsikring at have. Den sikrer din økonomi, hvis du bliver ramt længerevarende sygdom eller ulykke og mister din erhvervsevne. Du får en månedlig udbetaling, hvis du mister erhvervsevnen med mere end 50 %.

Der findes også forsikring ved tab af erhvervsevne der først udbetales, hvis du mister 2/3 eller mere af din erhvervsevne. Dette produkt beskrives ikke yderligere her.

Ud over den økonomiske hjælp, bliver langt de fleste tilbudt Topomsorg. Her hjælper en af vores socialrådgivere dig med finde rundt i junglen af myndigheder, behandlere og andre. Vi sørger for, at du har overblikket – og hjælper dig med at komme tilbage i arbejde på den bedst mulige måde.

Hvis du har forsikring med tab af erhvevsevne med ekstradækning, kan du læse mere under Mere om forsikringen nederst på siden. 

 

Hvad dækker forsikring ved tab af erhvervsevne?

Dækker
 • Du får en månedlig udbetaling, hvis du ikke kan arbejde pga. mistet erhvervsevne – uanset om det er midlertidigt eller længerevarende så længe du opfylder betingelserne for udbetaling
 • Udbetalingerne fortsætter, indtil du genvinder erhvervsevnen
 • I de fleste tilfælde har du indbetalingsfritagelse, hvilke betyder, at du bevarer dine forsikringer samt indbetaling til din eventuelle opsparing
 • Socialrådgiverne i TopOmsorg® hjælper dig med at overskue junglen af lovgivning, myndigheder og behandlere, mens du er sygemeldt

Dækker ikke
 • Erhvervsevnetab på under 50 %
 • I karenstiden, der er perioden fra du bliver sygemeldt til udbetalingens begyndelse (enten 3 eller 12 måneder)
 • Udbetalingerne stopper, hvis forsikringen ophører, eller du dør


 

Mere om forsikringen

Du kan her se, hvordan forsikringen bliver udbetalt, hvis du mister din erhvervsevne:

 • Udbetalingen kan starte, hvis du mister mindst halvdelen af din erhvervsevne. Udbetalingens størrelse afhænger af, hvor stort et dækningsbeløb du har valgt og hvilke betingelser der gælder for udbetalingen
 • Hvis du har forsikringen gennem dit arbejde, og får fuld løn, mens du er sygemeldt, kan det være aftalt, at udbetalingen sker til din arbejdsgiver
 • Udbetalingerne sker hver måned
 • I de fleste tilfælde har du indbetalingsfritagelse, hvilket betyder, at du bevarer dine forsikringer samt indbetaling til din eventuelle opsparing

Forsikring ved tab af erhvervsevne-gruppeforsikring

De fleste vælger en gruppeforsikring, der er en god løsning til dig, der fortsat ønsker at have en fast månedlig indkomst, hvis du mister erhvervsevnen. Gruppeforsikringen kan være billigere end den individuelle tab af erhvervsevne-forsikring – du betaler fx ikke for risikovariabler som køn og alder.

Du kan købe forsikringen, når du er mellem 18 og 60 år. Forsikringen gælder for et år ad gangen og fortsætter for endnu et år, hvis du ikke opsiger den – forsikringen ophører dog automatisk den 1. i måneden, efter du fylder 60 år.

Individuel tab af erhvervsevne-forsikring

Har du brug for et særligt dækningsbeløb, kan du vælge en individuel tab af erhvervsevne-forsikring, der bliver skræddersyet til dit behov. Du kan få op til 70 % af din løn udbetalt.

Udbetalingen kan starte 3 eller 12 måneder efter, du har fået konstateret nedsat erhvervsevne.

Du kan købe forsikringen, når du er mellem 18 og 60 år – du kan dog vælge, at din udbetaling først skal ophøre, når du fylder 65 år.

Vigtigt at vide om tab af erhvervsevne-forsikringen

Uanset om du vælger en gruppeforsikring eller en individuel tab af erhvervsevne-forsikring, har vi brug for oplysninger om dit helbred, for at vurdere om du kan købe forsikringen. 

Hvis du har en tab af erhvervsevne-forsikring med ekstradækning, kan du her læse mere om, hvordan forsikringen dækker.

Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, så du mister din erhvervsevne enten midlertidigt eller generelt, kan du gennemgå forskellige forløb hos det offentlige. Når du har en tab af erhvervsevne-forsikring med ekstradækning, og du er berettiget til udbetaling, supplerer vi din dækning med op til 186.840 kr. årligt under jobafklarings- og ressourceforløb, da du ellers kan opleve store udsving i din indtægt som følge af modregning i de offentlige ydelser (se grafen).

Har du oprettet din tab af erhvervsevne-forsikring med skattefri udbetaling, og du er berettiget til udbetaling, supplerer vi dækningen med et skattefrit beløb på op til 93.420 kr. årligt under jobafklaring- og ressourceforløbet. Du kan se i dine betingelser, om du har tab af erhvervsevne-forsikring med ekstradækning.

Eksempel på dækning:

 • Pensionsgivende løn 300.000 kr. pr. år
 • Tab af erhvervsevne-dækning 30 %

Se, hvad vores kunder siger

Andre har også valgt