Stress, mental trivsel, sygdom eller tab af erhvervsevne - find en forsikring der kan hjælpe dig i de svære tider.

Forsikring ved tab af erhvervsevne

Få økonomisk tryghed, selv om du bliver sygemeldt

 • Sikrer dig økonomisk, hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom eller ulykke
 • Få et fast månedligt beløb, mens du ikke kan arbejde
 • Du bestemmer selv dækningens størrelse

Som regel bliver forsikringen oprettet som en del af din pensionsordning.

Få personlig rådgivning

Sådan dækker forsikring ved tab af erhvervsevne

Forsikring ved tab af erhvervsevne er en af de vigtigste forsikringer at have. Den sikrer din økonomi, hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom eller ulykke og ikke kan arbejde. Du får en månedlig udbetaling, hvis du mister erhvervsevnen med mere end 50 %.

Ud over den økonomiske hjælp, bliver langt de fleste tilbudt Topomsorg. Her hjælper en af vores socialrådgivere dig med finde rundt i junglen af myndigheder, behandlere og andre. Vi sørger for, at du har overblikket – og hjælper dig med at komme tilbage i arbejde på den bedst mulige måde.

Hvad dækker forsikring ved tab af erhvervsevne?

Dækker
 • Du får en månedlig udbetaling, så længe du ikke kan arbejde pga. mistet erhvervsevne – uanset om det er midlertidigt eller varigt
 • Udbetalingerne fortsætter, indtil du genvinder erhvervsevnen
 • I de fleste tilfælde betaler Topdanmark for forsikringen og indbetaler til din pensionsopsparing, mens du ikke kan arbejde
 • Socialrådgiverne i TopOmsorg® hjælper dig med at overskue junglen af lovgivning, myndigheder og behandlere, mens du er sygemeldt

Dækker ikke
 • Erhvervsevnetab på under 50 %
 • I karenstiden, der er perioden fra du bliver sygemeldt til udbetalingens begyndelse (enten 3 eller 12 måneder)
 • Udbetalingerne stopper, hvis forsikringen ophører, eller du dør


 

Mere om forsikringen

Du kan her se, hvordan forsikringen bliver udbetalt, hvis du mister din erhvervsevne:

 • Udbetalingen kan starte, hvis du mister mindst halvdelen af din erhvervsevne i mere end den aftalte karenstid - udbetalingens størrelse afhænger af, hvor stor en dækning du har
 • Hvis du har forsikringen gennem dit arbejde, og får fuld løn, mens du er sygemeldt, modtager din arbejdsgiver udbetalingerne
 • Udbetalingerne sker hver måned
 • Vi overtager som regel indbetalingerne til forsikringen og en eventuel pensionsopsparing med tilknyttede forsikringer

Tab af erhvervsevne-gruppeforsikring

De fleste vælger en gruppeforsikring, der er en god standardløsning til dig, der fortsat ønsker at have en fast månedlig indkomst, hvis du mister evnen til at arbejde. Gruppeforsikringen kan være billigere end den individuelle tab af erhvervsevne-forsikring – du betaler fx ikke for risikovariabler som køn og alder.

Du kan købe forsikringen, når du er mellem 18 og 60 år. Forsikringen gælder for et år ad gangen og fortsætter for endnu et år, hvis du ikke opsiger den – forsikringen ophører dog automatisk den 1. i måneden, efter du fylder 60 år.

Individuel tab af erhvervsevne-forsikring

Har du brug for en særlig dækning, kan du vælge en individuel tab af erhvervsevne-forsikring, der bliver skræddersyet til dit behov. Du kan få op til 70 % af din løn udbetalt.

Udbetalingen kan starte 3 eller 12 måneder efter, du har fået konstateret nedsat erhvervsevne.

Du kan købe forsikringen, når du er mellem 18 og 60 år – du kan dog vælge, at din udbetaling først skal ophøre, når du fylder 65 år.

Vigtigt at vide om tab af erhvervsevne-forsikringen

Uanset om du vælger en gruppeforsikring eller en individuel tab af erhvervsevne-forsikring, har vi brug for oplysninger om dit helbred, når du køber forsikringen. Derudover skal du give os besked ved ændringer i dit arbejdsliv – fx hvis:

 • Du bliver/stopper som selvstændig
 • Du går til/fra hårdt fysisk arbejde
 • Du bliver/stopper som hovedaktionær/anpartshaver
 • Din årsindkomst falder med mindst 30 % ift., hvad du oplyste ved oprettelsen

Hvis du har en tab af erhvervsevne-forsikring med ekstradækning, kan du her læse mere om, hvordan forsikringen dækker.

Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, så du mister din erhvervsevne enten midlertidigt eller generelt, kan du gennemgå forskellige forløb hos det offentlige. Når du har en tab af erhvervsevne-forsikring med ekstradækning, og du er berettiget til udbetaling, supplerer vi din dækning med op til 186.564 kr. årligt under jobafklarings- og ressourceforløb, da du ellers kan opleve store udsving i din indtægt som følge af modregning i de offentlige ydelser (se grafen).

Har du oprettet din tab af erhvervsevne-forsikring med skattefri udbetaling, og du er berettiget til udbetaling, supplerer vi dækningen med et skattefrit beløb på op til 93.282 kr. årligt under jobafklaring- og ressourceforløbet. Du kan se i dine betingelser, om du har tab af erhvervsevne-forsikring med ekstradækning.

Eksempel på dækning:

 • Pensionsgivende løn 300.000 kr. pr. år
 • Tab af erhvervsevne-dækning 30 %

Se, hvad vores kunder siger

Andre har også valgt