Vent venligst...

Typiske spørgsmål

Den pris, vi viser her på siden, er beregnet ud fra de oplysninger, du har givet os. Prisen forudsætter, at eventuelle oplysninger om tidligere skader mv. kan bekræftes af dine tidligere forsikringsselskaber.


Prisen indeholder

 • Skadesforsikringsafgift til staten: 1,1 % af forsikringens pris

Særligt for bilforsikring:

 • Miljøbidrag: 84 kr./år
 • Hvis udvidet vejhjælp er tilkøbt: 25 % moms af prisen for dækningen
   

Prisen indeholder ikke

 • Opkrævningsgebyr: Betaler du via Betalingsservice, og er du tilmeldt månedlig betaling, er opkrævningsgebyret 3 kr. pr. betaling*. Betaler du kvartårligt, halvårligt eller årligt, er gebyret 9 kr. pr. betaling. For en MobilePay-aftale er opkrævningsgebyret på 2 kr., og betaler du via opkrævning i e-Boks eller med posten, er gebyret 38 kr. 

* Gælder kun for privatforsikringer og køretøjsforsikringer. For alle andre forsikringer er gebyret 9 kr. pr. betaling via Betalingsservice uanset din betalingsfrekvens.

Særligt for hus- og indboforsikring:

 • Naturskadeafgift (stormafgift) til staten: 40 kr./år pr. forsikring. Hvis du betaler med kortere mellemrum end én gang om året, betaler du hele naturskadeafgiften, første gang du betaler i løbet af kalenderåret.

Særligt for hus-, indbo-, bil- og MC-forsikring:

 • Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber: kr./år pr. forsikring. Vi opkræver bidraget, første gang du betaler i løbet af et kalenderår.

Her kan du se vores gebyrer


Årlig indeksregulering – prisen gælder i år

Den oplyste pris er den, der gælder i år. Alle priser i samfundet udvikler sig – dermed også erstatningerne. Derfor er det standard i Danmark, at forsikringspriser bliver indeksreguleret hvert år i takt med Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. 

Særligt for indboforsikring til unge:

 • Pris og selvrisiko indeksreguleres ikke

Du har 14 dages fortrydelsesret, fra du får policen

Det betyder, at dagene først tæller, fra du får policen. Den får du et par dage efter, at du accepterer en forsikring. Bemærk, at du får den sendt i e-Boks, hvis du er tilmeldt Topdanmark-post der.

Har du valgt, at forsikringen skal træde i kraft senere, kan du igen fortryde i 14 dage, fra den træder i kraft.

Varigt mén betyder, at barnet får permanente symptomer efter en ulykke eller kritisk sygdom – fx:

 • Mister det yderste led af langfingeren = 5 % varigt mén
 • Mister synet på det ene øje = 20 % varigt mén
 • Får en hjerneskade, der påvirker tale, intelligens mv. = 40 % varigt mén

Vi kan som regel først afgøre méngraden, når barnets tilstand er stabil og varig – ofte ca. et år efter ulykken eller sygdommen. På baggrund af beskrivelser i lægejournaler og vha. undersøgelsesresultater fastsætter vi méngraden efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel eller sygdomslisten i børneforsikringens vilkår.

Se AES’ vejledende méntabel

 

De fleste vælger en sum på 1 mio. kr. – jo større sum, jo bedre dækning. Hvis dit barn fx får 10 % mén, og du har valgt en sum på 1 mio. kr., er erstatningen 100.000 kr. Ved ulykker (ikke kritiske sygdomme), hvor barnet får 30 % mén eller derover, fordobler vi erstatningen.

Eksempler ved sum på 1 mio. kr.:

 • Ved 5 % mén (fx et brud på næsen, der giver problemer med at trække vejret) udbetaler vi 50.000 kr.
 • Ved 20 % mén (fx tab af synet på et øje) udbetaler vi 200.000 kr.
 • Ved 40 % mén (fx hjerneskade, der påvirker tale, intelligens mv.) udbetaler vi 800.000 kr. (dobbelterstatning)

Erstatningen er skattefri.