Købsbetingelser Bilforsikring

Tak for din interesse for vores forsikringer. Nedenfor gennemgår vi købsbetingelserne for Bilforsikring, og vi anbefaler, at du udskriver eller gemmer dem.

Forsikringen træder først i kraft, når Topdanmark har accepteret forsikringen. Hvis vi har brug for flere oplysninger, eller vi fx har brug for at drøfte tyverisikring af din bil, vil du høre fra os, inden vi sætter forsikringen i kraft.

Særlige vilkår

 


Prisen

Prisen gælder for de oplysninger, du har givet ved købet – herunder, at du ikke i forvejen har forsikringer i Topdanmark. Vi forudsætter, at evt. oplysninger om seneste skader og antal år med bilforsikring kan bekræftes af dit seneste forsikringsselskab.

Betaling

Betaling af forsikringen skal være tilmeldt Betalingsservice.

Forsikringens løbetid

Forsikringen gælder for et år ad gangen og bliver automatisk fornyet hvert år, medmindre forsikringen bliver opsagt af dig eller af os. Der er i øvrigt særlige regler for opsigelse, når du anmelder en skade.

Du har også mulighed for at opsige forsikringen med særligt kort varsel. Det koster et gebyr pr. forsikring, der afhænger af, hvor længe du har haft forsikringen hos os.

Gebyrer og afgifter

Topdanmark har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser – fx opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på www.topdanmark.dk/gebyr. Du kan også få oplyst beløbene ved at kontakte os. 

Hvor kan du klage over forsikringen?

Er du ikke tilfreds med din forsikring, beder vi dig om at henvende dig skriftligt til Topdanmarks afdeling for kundeklager: kundeklager@if you can read this, please update your browsertopdanmark.dk.

Er du efter vores svar stadig utilfreds, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf.: 33 15 89 00

Du har ret til at fortryde din bestilling

Ifølge forsikringsaftalelovens § 34i kan du fortryde, at du har bestilt for-sikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget policen:

Sådan fortryder du

Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked – fx pr. brev eller e-mail – skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide.

Du skal give besked til:

Topdanmark
Borupvang 4
2750 Ballerup
eller til topdanmark@if you can read this, please update your browsertopdanmark.dk 

Indhentning og videregivelse af oplysninger

Du giver Topdanmark tilladelse til at indhente oplysninger om din(e) for-sikring(er), pristrin, skader, skærpede vilkår og eventuel restance hos dit nuværende og tidligere forsikringsselskaber samt eventuelle registreringer hos kreditoplysningsbureauer, så Topdanmark kan få bekræftet de oplysninger, du har givet både ved dit køb af forsikring og i forbindelse med eventuel senere anmeldelse af skader i Topdanmark.

Oplysningerne må udveksles i Topdanmark-koncernen til brug for relevant rådgivning og administration. Topdanmark-koncernen består blandt andet af Topdanmark Forsikring A/S, Danske Forsikring A/S og Topdanmark Livsforsikring A/S.

Opsigelse af din nuværende forsikring

Hvis du har udfyldt oplysninger om dit nuværende forsikringsselskab, har du også givet samtykke til, at Topdanmark må opsige din nuværende forsikring.

Personoplysninger mv.

Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se eller berigtige disse oplysninger, kan du blot skrive til:

Topdanmark
Borupvang 4
2750 Ballerup
eller til topdanmark@if you can read this, please update your browsertopdanmark.dk 

Lovgivning og sprog

Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. Forsikringsvilkår, øvrige materialer og rådgivning er tilgængelige på dansk.

Tilsyn og garantifond

Topdanmark er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og omfattet af Garanti-fonden for skadeforsikringsselskaber.