Beregn pris på bilforsikring

  • Mulighed for elitestatus allerede fra 28 år
  • Ingen selvrisiko ved tyveri, brand og seriehærværk
  • Du behøver ikke bruge bestemte værksteder

Værd at vide

Hvis du bor på et aktivt eller nedlagt landbrug, skal du ringe til 44 74 71 12 for at få en pris.

Den pris, vi viser her på siden, er beregnet ud fra de oplysninger, du har givet os. Prisen forudsætter, at eventuelle oplysninger om tidligere skader mv. kan bekræftes af dine tidligere forsikringsselskaber.

Prisen indeholder

  • Skadesforsikringsafgift til staten: 1,1 % af forsikringens pris

Særligt for bilforsikringer:

  • Miljøbidrag: 84 kr./år

Prisen indeholder ikke

  • Opkrævningsgebyr: Opkrævningsgebyret ved Betalingsservice er 7 kr. pr. betaling. Betaler du ikke via Betalingsservice, er opkrævningsgebyret 30 kr., uanset om du får opkrævningerne pr. brev eller i e-Boks.
  • På både indboforsikring til unge og ulykkesforsikring til unge er der ikke opkrævningsgebyr ved månedlig betaling.

Særligt for hus- og indboforsikringer:

  • Stormflods-/stormfaldsafgift til staten: 60 kr./år. Hvis du betaler med kortere mellemrum end én gang om året, betaler du hele stormflodsafgiften, første gang i løbet af et kalenderår du betaler forsikringen.
  • På indboforsikring til unge betales stormflods-/stormfaldsbidraget af Topdanmark.

Her kan du se vores gebyrer

Årlig indeksregulering – prisen gælder i år

Den oplyste pris er den, der gælder i år. Alle priser i samfundet udvikler sig – dermed også erstatningerne. Derfor er det standard i Danmark, at forsikringspriser bliver indeksreguleret hvert år i takt med Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. 

Særligt for indboforsikring til unge:

  • Pris og selvrisiko indeksreguleres ikke

 

Du har 14 dages fortrydelsesret, fra du får policen

Det betyder, at dagene først tæller, fra du får policen. Den får du et par dage efter, at du accepterer en forsikring. Bemærk, at du får den sendt i e-Boks, hvis du er tilmeldt Topdanmark-post der.

Har du valgt, at forsikringen skal træde i kraft senere, kan du igen fortryde i 14 dage, fra den træder i kraft.