Mit Topdanmark-prisen er lavere: Hvorfor?

Prisen i Mit Topdanmark er lavere, fordi den er uden visse gebyrer, afgifter, bidrag og evt. indeksregulering. Opkrævningen viser din samlede pris.

Stormflods-/stormfaldsafgift

Alle med indbo- og husforsikringer betaler 60 kr. om året i stormflodsafgift til det offentlige Stormråd. Det går til Statens dækning af skader i forbindelse med oversvømmelse m.m. – se mere om Stormrådet. Denne afgift opkræver vi på én gang, også hvis du har valgt at fordele din betaling over flere betalinger i årets løb. Vi opkræver stormflodsafgiften, første gang du betaler forsikringen i løbet af et kalenderår.

Opkrævningsgebyr 

Ved hver betaling er der desuden et opkrævningsgebyr. 

  • Opkrævningsgebyr ved brug af Betalingsservice: 7 kr. pr. betaling
  • Opkrævningsgebyr ved opkrævning pr. brev/i e-Boks: 30 kr. pr. betaling

Grunden til, at opkrævning pr. brev/i e-Boks er meget højere, er, at administrationsomkostningerne er meget større, når betalingerne skal opkræves separat pr. gang.

Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Du betaler desuden et årligt bidrag på 40 kr. for hver af de følgende forsikringer: hus-, indbo-, bil- og motorcykelforsikring. Bidraget går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs. Vi opkræver bidraget, første gang du betaler i løbet af et kalenderår.

Indeksregulering

Vi indeksregulerer prisen på dine forsikringer hvert år 1. januar. Vi indeksregulerer i takt med Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. I 2020 indeksregulerer vi vores priser med 2,0  %.  Du kan først se den indeksregulerede pris i Mit Topdanmark , samme dag som du skal betale for forsikringen. Har du månedlig, halvårlig eller kvartårlig betaling, kan du se din 2020-pris den dag, du første gang betaler i løbet af et kalenderår.

Fandt du ikke svaret?

Du er altid velkommen til at kontakte os.