Når din medarbejder bliver syg eller kommer til skade

Hvis din medarbejder bliver syg eller kommer til skade, er der god hjælp at hente i jeres forsikringer og pension. Læs om mulighederne her.

Kvinde holder sig til nakken fordi hun har smerter - nakkesmerter. Hun har heldigvis en arbejdsskadeforsikring.

Har din medarbejder mistet erhvervsevnen?

Får din medarbejder konstateret et erhvervsevnetab på mindst 50 %, starter udbetalingen fra Tab af Erhvervsevne-forsikringen efter karensperioden – uanset om erhvervsevnetabet er midlertidigt eller varigt. Derudover:

  • Får I udbetalingerne, hvis det er aftalt med medarbejderen, så længe I udbetaler fuld løn
  • Sker udbetalingerne hver måned
  • Overtager vi som regel indbetalingerne til forsikringen og en eventuel pensionsopsparing med tilknyttede forsikringer 

Sådan fungerer Tab af Erhvervsevne-forsikringen

TopOmsorg®

Vurderer vi, at det kan gavne medarbejderens situation, tilbyder vi medarbejderen TopOmsorg®. På den måde hjælper vi medarbejderen med at komme hurtigere tilbage i arbejde.

Få mere at vide om TopOmsorg®

Kontakt os hurtigst muligt

Det er vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt, hvis en medarbejder er blevet sygemeldt eller har risiko for at blive det. Jo før vi får besked, jo hurtigere kan vi sætte den rette indsats i gang.

Kontakt os og oplys om sygemelding

Brug for behandling?

Har en medarbejder brug for behandling, giver vores sundhedsforsikring hurtig adgang til privathospital eller klinik.

Vi skal som udgangspunkt bruge en lægehenvisning – medmindre der er tale om kiropraktik, akupunktur eller zoneterapi. Her kan vi som regel godkende behandlingsbehovet med det samme over telefonen.

Se, hvordan sundhedsforsikringen hjælper

Hvis din medarbejder er kommet til skade på arbejdet

Kommer din medarbejder til skade ved en arbejdsulykke, har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde ulykken til Arbejdstilsynet. Du skal anmelde arbejdsulykken hurtigst muligt – og senest ni dage efter medarbejderens første fraværsdag.

Arbejdsulykken skal anmeldes to steder – til jeres lovpligtige arbejdsskadeforsikring og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring via EASY.

Anmeld skaden til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring

Anmeld skaden til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring

 

Hvis din medarbejder bliver ramt af kritisk sygdom

Bliver din medarbejder ramt af en lang række sygdomme, kan han eller hun få udbetalt et skattefrit beløb, som kan gøre en svær tid lidt nemmere rent økonomisk. 

Læs mere om forsikring ved visse kritiske sygdomme