sommermark med korn

Nu kan du forsikre mod lejesæd

Vi har i samarbejde med SEGES iværksat et forsøg, der skal give landmænd mulighed for at forsikre deres afgrøder mod lejesæd. Der er nu taget hul på fase to af forsøget. Her er det stadigvæk et krav, at landmænd skal tegne forsikringen, før de vækstregulerer deres marker. 
Det vil sige, at hvis du som landmand undlader at vækstregulere din mark, og lejesæd skulle opstå, så udbetales der erstatning fra Topdanmark.

Som noget nyt kan forsikringen nu tegnes direkte gennem SEGES’ markstyringsprogram CropManager. Prisen på forsikringen varierer mellem 65-81 kr. pr. hektar korn - alt efter hvilken risiko, CropManager vurderer for lejesæd. Da projektet stadig er i en forsøgsfase, kan forsikringen ikke tegnes ubegrænset. Der kan maksimalt forsikres 6000 hektar i alt. Hektar ud over dette areal kan ikke forsikres. Dertil skal forsikringen være tegnet inden den 16. maj 2020. 

Sådan gør du

I CropManager kan du markere de marker, du ønsker at forsikre. Herefter vil du blive bedt om at udfylde nødvendige oplysninger og vælge ”køb forsikring”. Kort efter vil du modtage en faktura og en police fra Topdanmark. 

Du kan bestille forsikringen gennem CropManager her: 

CropManager

Vilkår og betingelser

  • Forsikringen kan tegnes for vinterhvede- og vinterrugmarker 
  • Forsikringen kan kun tegnes, hvis vækstregulering er undladt 
  • Forsikringen kan bestilles direkte i CropManager 
  • Der udbetales op til 1500 kr. i erstatning pr. hektar med lejesæd
  • Pris: 65-81 kr. pr. hektar 
  • Fristen for at tegne forsikringen er 16. maj 2020. 
  • Maksimalt 6000 hektar kan tegnes i forsøgsfase 2