Pension

Topdanmarks hovedkontor i Ballerup. Topdanmark flag i forgrunden.

Topdanmark Livsforsikring: Se årsregnskabet for 2015

Vi kan med glæde præsentere årsregnskabet for 2015, som viser en markant vækst. Det betyder, at de samlede indbetalinger for første gang oversteg 7,5 mia. kr. 

  • Profilpension: afkast mellem 0,84 % og 8,21 %
  • Klassisk Opsparing (gennemsnitsrente): afkast før skat mellem -1,1 % og 3,5 %
  • Vækst i løbende præmier på 14,7 %
  • Vækst i indskud på 68,7 %
  • Resultat før skat på 121,2 mio. kr.
  • De to puljer i Profilpension (vækstpuljen og stabiliseringspuljen) opnåede med hhv. 8,21 % og 0,84 % pæne afkast i 2015.

På Klassisk Opsparing (gennemsnitsrente) var afkastet før pensionsafkastskat på mellem -1,1 % og 3,5 %. Herudover har den generelle rentestigning i markedet betydet faldende styrkelse til sikring af garantierne. Dette medfører pæne bonusgrader i alle rentegrupper, hvilket har betydet, at vi fastholder vores depotrenter fra 2015 – og endda øger depotrenten i rentegruppe 1 fra 2,0 % til 2,5 % før pensionsafkastskat.

Du kan læse hele regnskabet her