Pension

Topdanmarks hovedkontor i Ballerup. Topdanmark flag i forgrunden.

2017-regnskab: Topdanmark leverer et imponerende årsregnskab

Topdanmark leverede et overskud for 2017 på godt 1,7 mia. kr. Dette er stærkt understøttet af en vækst i pensionsforretningen på ca. 11 %. Topdanmark Livsforsikring er således nu det 4.* største kommercielle pensionsselskab målt på omsætning. Den flotte udvikling betyder, at vi nu overstiger 10 mia. kr. i samlede præmieindtægter (inkl. syge- og ulykkesprodukter og investeringskontrakter).

“Topdanmark Liv fortsætter den imponerende vækst. Jeg er sikker på, at det skyldes vores kombination af god service og gode og stabile afkast til pensionsopsparerne,” siger Lars Thykier, konstitueret administrerende direktør i Topdanmark.

Topdanmarks fokus på kundetilfredshed og digitale løsninger

“Vi investerer i disse år i indsatser, der skal sikre, at vi øger vores konkurrencekraft. Det gælder vores priser, men så sandelig også, at vi nemt, hurtigt og enkelt håndterer kundens henvendelse ved salg, ved rådgivning, og når der er en skade. Digitaliseringen har hidtil primært været rettet mod de eksisterende kunder, men nye tiltag kommer også til at handle om at få nye kunder ind i butikken,” siger Lars Thykier.

* Baseret på 2016 regnskab og fordrer, at SEB og Danica er lagt sammen.

Se hele regnskabet for 2017