Brunt minkskind

Topdanmark og Kopenhagen Fur uddeler en ’Oscar’

Ved Dansk Pelsdyravlerforenings generalforsamling i Herning sidst i marts uddeler Topdanmark og Kopenhagen Fur en ny, stor pris.

Prisen, der er på 25.000 kr., uddeles til en person eller organisation, som i andelstankens ånd har ydet en ekstraordinær indsats for at fremme og udvikle pelsdyravlen i Danmark. Prisen uddeles for første gang i år.

”Hos Topdanmark sætter vi stor pris på alt det, som pelsdyravlerne bidrager med til dansk landbrug og det danske samfund. Nu har vi gennem mere end 25 år haft et meget tæt samarbejde med pelsbranchen, og den udvikling, som branchen har gennemgået, er helt fænomenal. Udviklingen skyldes blandt andet den fællesskabsånd, der altid har eksisteret i erhvervet, og som afspejles gennem et fællesskab i forhold til afsætning, fodercentraler, pelserier m.m. – det ser vi gerne fortsætte i fremtiden. Vi ønsker at fremhæve en person, som tager det fælles ansvar, og som lægger et stor stykke arbejde og en dyd i at pelsbranchen fastfolder sit gode omdømme i Danmark,” siger Pia Laub, divisionsdirektør for Landbrug & Erhverv i Topdanmark.

Samarbejdet mellem Kopenhagen Fur og Topdanmark er under forandring, men den enkeltes forsikringsforhold er fortsat de samme som hidtil.

”Vi har været glade for samarbejdet med Topdanmark, og vi arbejder i øjeblikket på at lave en samarbejdsaftale med Topdanmark, som vil komme de danske avlere til nytte. Det er i den ånd, at idéen om Top-Prisen opstod. Danske pelsdyravlere har stået skulder ved skulder og sammen opbygget et verdensledende erhverv. Det er vigtigt, måske ikke mindst i tider som nu, at huske på, at fællesskabet har været afgørende for vores succes. Det vil vi gerne hylde med Top-Prisen,” siger Lars Eilertsen, som er formand for det udvalg, der skal finde modtageren af Top-Prisen.

Beslutning om årets pristildeling træffes af et udvalg på fire personer. Tre af disse udvalgsmedlemmer udpeges af Kopenhagen Furs bestyrelse, mens ét medlem udpeges af Topdanmark.

Prisen uddeles første gang på Dansk Pelsdyravlerforenings generalforsamling i Herning den 29. marts 2019. Enhver kan indstille kandidater til prisen, og det skal ske inden 20. marts ved at sende en mail til Søren Jessing Jespersen, Kopenhagen Fur, sje@kopenhagenfur.com , med oplysninger om, hvem der indstiller og hvorfor.