Brune køer på række i kostalden

Ny forsikring dækker ulveangreb på kødkvæg

Forsikringsselskabet Topdanmark kommer nu med en række nye deldækninger, som er målrettet kødkvægsproducenter. Blandt andet kan man nu forsikre sine dyr mod skade forårsaget af andre dyr eller mennesker.

For langt de fleste kødkvægsproducenter er besætningen ude i det fri. Og det er ikke unormalt, at der sker skader på dyrene. Der er eksempler på, at besætninger er blevet angrebet af hunde, fugle og lignende, og nu skaber ulven også bekymringer.

”Vi er klar over, at der ganske vist ikke er den store risiko, lige hvad angår ulveangreb. Men hvis det skulle ske, står vi klar til at dække skaderne. Risikoen er dog større, hvad angår andre dyr. Vi har været i dialog med både brancheforeningen og producenter i forbindelse med udviklingen af en række nye deldækninger. Desuden er der jævnligt historier i medierne, om at fugle og hunde har angrebet kvæg på marken,” siger Preben Rasmussen, som er Forretningsudviklingschef i Topdanmark.

For at en forsikring er interessant, skal selvrisikoen være fornuftig i forhold til de eventuelle skader. Derfor er selvrisikoen på disse nye deldækninger også justeret, så de matcher kødkvægsproducentens behov.

”Vejhjælp” til kvæg

En af de andre nye deldækninger dækker også, hvis ens køer ødelægger en fredet gravhøj på egne eller naboens marker, ligesom der er udviklet en helt ny deldækning for landmænd, som tager dyrene med på stævner og dyrskuer.

”Kødkvægsproducenter, som udstiller deres dyr, står ofte i en lovmæssig problemstilling, da der kan være tvivl om, hvorvidt hjælp på dyrskuer og stævner er omfattet af arbejdsskadeloven og den lovpligtige dækning af ansatte. Derfor er der også tilknyttet en ulykkesforsikring til de nye dækninger, som udover at dække landmanden og familien også dækker, hvis den som trækker dyrene rundt, kommer til skade,” siger Preben Rasmussen.

Derudover dækker forsikringen, hvis man er på vej til stævne eller dyrskue i lastbil, går i stå og har brug for vejhjælp. Her vil man få transporteret sine dyr videre, så de kan komme sikkert og hurtigt til stævne.

Livsforsikring til dødfødte kalve

En anden produktnyhed er dækning af kalve, der er dødfødte eller dør inden for de første døgn efter fødslen.

”Det er klart, at det koster på bundlinjen, når en kalv er dødfødt. Især for mindre kødproducenter. Derfor tilbyder vi nu en forsikring - man kan kalde det en livsforsikring - med netop det formål at give landmanden kompensation, hvis uheldet er ude,” siger Preben Rasmussen.