Broget kalv ligger i hø

Mycoplasma er svær at fjerne - forebyg

For kvæg betyder mycoplasma ofte aflivning. Bakterien er svær at fjerne helt. Som kvægavler bør du derfor sørge for, at smitten ikke spreder sig. Her er nogle praktiske forslag:

  • Vask både støvler og hænder mellem de forskellige opgaver
  • Bland ikke dyrene - syge dyr for sig
  • Hold kreaturvogne og foderborde rene
  • Kør ikke gylle ad samme veje som fodertransporten 
  • Begræns besøg, og giv gæster overtrækstøj og skoovertræk på 
  • Forebyggelse af mycoplasma-smitte virker i øvrigt også mod andre problemer.