Brune køer på række i kostalden

Hov – den ko skulle ikke være malket med!

Fra nytår vil den uheldige mælkeleverandør blive mødt med en ekstra regning, hvis der kommer antibiotikarester med i mælkeleverancen til Arla. Nye regler betyder, at mælkeleverandøren skal erstatte den mælk, som skal kasseres – op til 37 tons. Topdanmark har lavet en mælke-dækning, som dækker i dette tilfælde.

Mælk, der lugter eller smager dårligt, eller som indeholder rester af antibiotika, skal kasseres, og det er dyrt for Arla. Derfor skal leverandører til Arla fra årsskiftet erstatte al mælk i tankbilen, hvis landmandens mælk er årsag til, at indholdet skal kasseres.

Tankbilerne kan rumme op til 37 tons og inkl. egen mælk kan tabet blive 85.000 kr. for en konventionel producent og 130.000 kr. for den økologiske producent. Tabet skal lægges oveni den eksisterende bod.

”Alt i alt er der tale om en anseelig udgift, som de fleste mælkeproducenter vil gøre meget for at undgå. Klare procedurer og omhyggelighed i malkestalden er én ting. Men det slår ikke altid til, så nu tilbyder vi en mælkedækning, der kan dække denne uforudsete udgift,” siger Svend-Anker Worm, der er agronom i Topdanmark Landbrug.

Vær tydelig og konkret

”Det bedste er naturligvis at forebygge, at mælken bliver kasseret,” siger Svend-Anker Worm, der råder til følgende:

  • Lav en beskrivelse af rutinerne på gården omkring malkning og omkring håndtering af dyr, der skal behandles
  • Behandlede køer skal mærkes tydeligt – også ved AMS
  • Begynd med registrering og mærkning af koen, og gå så i gang med behandling. Med denne rækkefølge, kan man undgå at glemme at mærke en behandlet ko.
  • Sørg for, at alle medarbejdere kender arbejdsgangene og ved, hvilke regler der gælder omkring rengøring og vask af malkeanlæg

Den rigtige forsikring

Hvis en mælkeproducent har købt en almindelig produktansvarsforsikring med ingrediens- og komponentskadedækning, vil den del af mælken i tankvognen, som kommer fra andre leverandører, være dækket - dog minus en selvrisiko. 

”Ens egen mælk er ikke dækket af den forsikring, og man skal betale for at få mælken bortskaffet. Det er derfor i mange tilfælde kun en begrænset del af tabet, der bliver dækket på en almindelig produktansvarsforsikring,” siger Svend-Anker Worm.

Ønsker man at være bedre dækket, er Topdanmarks nye mælkedækning en mulighed. Den forsikring dækker både leverandørens egen mælk og andres mælk ved kvalitetsfejl, der betyder, at den bliver kasseret. 

”I denne tid, hvor marginalerne er små, er det vigtigt, at mælkeproducenterne har fået en mulighed for at forsikre den nye risiko. I Topdanmark synes vi, det var nødvendigt at nytænke en dækning til denne problematik,” siger Svend-Anker Worm.