Fritgående gris

Grise døde efter svigt i ventilationsanlæg

Hedebølger kan dræbe grise og kyllinger, hvis landmændenes ventilation og alarmanlæg svigter. Sådan advarer Topdanmark, der allerede har haft syv anmeldelser i den varme periode af sommeren i år.

”Hedebølgen sidst i juni måned fik alvorlige konsekvenser for en del grise og kyllinger, idet Topdanmark i den varme periode modtog syv anmeldelser om el-svigt – de seks var fra svinestalde og den sidste fra en kyllingeproducent,” fortæller Gunnel Andersson fra Topdanmarks landbrugsafdeling.

”Resultatet var flere hundrede døde svin og kyllinger”, fortsætter hun.

Lynnedslag er også en sommertrussel

I de pågældende sager var der flere årsager til, at ventilationen svigtede, og alarmen ikke gav det nødvendige varsel. I nogle tilfælde fik lyn anlæggene til at stoppe, men der var også tilfælde, hvor menneskelige eller tekniske fejl var årsagen.

En hyppig årsag til strømsvigt er lynnedslag, og dem er der mange af om sommeren. Tilsvarende er overspænding ofte årsag til skader på elektrisk udstyr.

”Derfor bør man sikre sine installationer mod lynnedslag og overspænding. Lynsikring, som også kaldes transientbeskyttelse, af hovedtavlen vil mindske risikoen meget. Det er en forholdsvis lille udgift i forhold til de gener og skader, som et strømsvigt kan medføre,” siger Gunnel Andersson.

Den menneskelige faktor

Gunnel Andersson kender eksempler, hvor ventilationsanlægget er blevet slukket ved vilje. Fx i forbindelse med rengøring i stalden, eller når grise udleveres til transport.

”Når man slår ventilation og alarm fra, er det vigtigt, at man har en klar procedure for, at anlæggene kobles til igen,” siger hun.

Telefonkæder skal holdes ajour

Mange landmænd har flere telefonnumre kodet ind i deres alarmanlæg, så der bliver sendt besked til relevante kontakter, hvis anlægget går ned. Men det er vigtigt at holde denne liste ajour.

”Vi oplever gang på gang, at den eller de medarbejdere, hvis numre er på listen, enten ikke er ansat mere eller har skiftet telefonnummer. Der er også mange, der slukker telefonen, hvis de er på ferie i udlandet, for at undgå dyre regninger. Og så er en telefonkæde ubrugelig,” fortæller Gunnel Andersson, som derfor opfordrer til, at man jævnligt kigger på listen med kontaktnumre.

Fejl opstår, og derfor er det vigtigt, at man laver nogle klare procedurer, så alarmanlægget tjekkes dagligt, og så man ikke en dag kommer til at åbne døren til et staldafsnit med døde grise.